📃Süreç Nasıl İşliyor?

1. Microfon Tarafından Başvuruların Toplanması

3 ayrı başvuru formu (İhtiyaç Bursu, Kitap Bursu, Tablet / Bilgisayar Desteği) ile başvurular Microfon tarafından toplanacaktır. Toplanan başvurular başvuru formundaki soruların cevaplara göre puanlanacaktır. Başvuru formları öğrenci ve ailesinin depremden etkinlenme durumu, aileden kayıp olup olmaması, ailenin maddi (konutun yıkılması vb) zarar görüp görmediği, ailenin genel maddi durumuna göre tamamen puanlama sistemi ile değerlendirilecek olup, öğrencinin belgeleri de (öğrenci belgesi, nüfus kayıt belgesi, ikametgah vb.) algoritmalar tarafından kontrol edilecektir.

2. İlgili Başvuruların İhtiyaç Puanlarına Göre Destekçi Kurumlara İletilmesi

Alınacak başvurular Eğitim Seferberliği kampanyamızda yer alan burs veren kurumlara destek adetlerine göre iletilecektir. Başvurular puanlarına göre sıralanacak olup en yüksek puandan başlanarak ihtiyaca göre ilgili kuruma iletilecektir.

3. Bireysel ve/veya Kurumsal Destekçilerin Burs Veren Kurumlara Yönlendirilmesi

Destekçilerden gelecek talepler doğrultusunda ayni bir desteklerin (tablet, bilgisayar, kitap vb.) koordinasyonu için Microfon tarafından çalışma yürütülecektir. Eğitim Seferberliği kampanyası kapsamında maddi destek vermek isteyen destekçiler ise seferberlikte yer alan burs veren kurumlara yönlendirilecektir. Kampanyada yer alan kurumlara yapacağınız destekler sadece Eğitim Seferberliği amacıyla kullanılacaktır.

4. Burs Veren Kurumların Değerlendirme Aşaması

Microfon tarafından burs veren kurumlara iletilecek başvuruların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve kaç kişiye nasıl destek sağlanacağı konusunda karar verilmesi için burs veren kurumların değerlendirme süreci gerçekleştirilecektir.

5. Desteklerin Sağlanması

Eğitim Seferberliği kampanyasında yer alan burs veren kurumların ve ayni destekçilerin ilgili öğrenci başvurularına yaptıkları destekler takip edilecek olup. İlgili desteğin ne zaman ve nasıl yapıldığı Microfon tarafından takip edilecektir.

6. Desteklerin Raporlanması

Desteklerin sağlanması sonrasında ilgili desteklerin kaç kişiye, ne miktarda ve nasıl ulaştırıldığı Microfon tarafından raporlanacaktır.

Last updated